incasso Diensten

Een incassobureau helpt u niet alleen bij het innen van onbetaalde rekeningen. U steunt ook op een incassobureau voor juridisch advies, wanneer uw debiteur in het minnelijke traject niet betaalt.

Wilt u dat uw vorderingen snel en volledig worden geïnd? Neem dan contact op met Business Collect Incasso.

  • 30 dagen garantie

Uw wilt de zekerheid dat het geld binnen 30 dagen na factuurdatum betaald is? Neem dan contact op om u verder over onze unieke service te laten informeren.

  • Laatste sommatieservice

Uw klant reageert niet op betalingsherinneringen. Maar u wilt niet direct een incassobureau inschakelen? Wij sturen een laatste aanmaning op ons briefpapier.

  • Minnelijke incassoprocedure

Ons incassobureau probeert zonder tussenkomst van de rechter de vordering te innen. Pas als dat niet lukt, schakelen wij (met uw toestemming) over naar de gerechtelijke procedure.

  • Juridische incassoprocedure

Onze juristen begeleiden de vordering tot de afwikkeling van het eventueel verkregen vonnis. Ons incassobureau behandelt vorderingen tot € 25.000,- in eigen beheer.

Incassobureau nodig? Informeer naar de mogelijkheden via +31 (0) 20 561 6015 of verstuur een aanvraag via het contactformulier

Vraag meer informatie aan